Drugoklasiści przygotowali dzisiaj mnóstwo ciast, które sprzedają zbierając pieniądze dla dzieci z ZLO w Piszkowicach.