Bartosz Bachmatiuk z IV klasy zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Obiecał, że za rok zajmie I miejsce!