Jak co roku dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Żonkile”, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim przed 76 laty. Obejrzeliśmy film, posłuchaliśmy wykładów, zrobiliśmy, pod opieką Wiktorii, Karoliny i Sonii z klasy II SLO, eleganckie, żółte papierowe żonkile – stały znaczek akcji. Część z nas rozdawała je w mieście, zanieśliśmy je też panu burmistrzowi.