Od następnego tygodnia w naszej szkole rozpoczynamy akcję „Adoptuj serce”! Chcemy uzbierać tyle pieniążków, żeby móc wziąć pod opiekę choć jedno dziecko, które mieszka w Tanzanii, a nie może się uczyć, ponieważ nie stać na to jego rodziców lub też jest sierotą. Akcję promują misjonarze franciszkanie, którzy mają swoją placówkę w Tanzanii. Od 6 lutego do Wielkanocy będzie można wesprzeć finansowo akcję, pieniążki będziemy wrzucać do puszki z napisem „Dar Serca”. Projekt koordynuje p. Agnieszka Makarewicz.