Od kilku tygodni klasa 3 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku na różne sposoby
poznawała Układ Słoneczny. Ale najbardziej „energetyczna” część projektu odbywała się
przez ostatnie dwa tygodnie. Z pustych butelek po wodzie mineralnej oraz papierowej
taśmy klejącej w trzech podgrupach „trzeciale” uformowali modele rakiet kosmicznych. W
kolejnych dniach zagruntowali modele i pomalowali je farbami akrylowymi. Dzisiaj
pomalowano silniki i sfotografowano autorów „statków kosmicznych” – oczywiście z
modelami. Projekt można uznać za zakończony!