Uczniowie klasy 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku przez ostatnie cztery tygodnie poznawali pedosferę oraz biosferę Ziemi oraz wzajemne skomplikowane zależności między poszczególnymi sferami naszej planety. Niby to oczywiste, że wokół nas wszystkie elementy naturalne i kulturowe mocno są ze sobą powiązane i zależą od siebie, ale gdy przyjdzie co do czego, to trudno jest zauważyć, w jaki sposób my ludzie zależymy od litosfery, hydrosfery, atmosfery, pedosfery, biosfery czy kosmosu? Na zakończenie projektu każdy uczeń napisał esej właśnie o tych wzajemnych zależnościach.