Każda szkoła ma swoje zwyczaje – w Społecznej w ostatni dzień nauki przed przerwą bożonarodzeniową spotykamy się na „Wigilii Szkolnej”. W tym roku na uroczystość przybyło ponad dwieście pięćdziesiąt osób (oj, było ciasno przy stołach): nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców, a nawet dziadków, absolwentów oraz innych osób zaprzyjaźnionych z naszą placówką. Program od wielu lat jest podobny – wszak na tym polega podtrzymywanie tradycji: odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Jezusa w Betlejem, krótkie okolicznościowe przemówienie p. Agnieszki Makarewicz, życzenia od pani dyrektor, łamanie się opłatkiem (zgadnijcie, do kogo była najdłuższa kolejka?), biesiadowanie przy wigilijnych potrawach, serdeczne rozmowy przy stołach i oczywiście wspólne śpiewanie kolęd przy muzycznym akompaniamencie p. Asi Sapiehy. Dopiero po takim radosnym i wzruszającym spotkaniu rozpoczynamy przerwę świąteczną, która w tym roku potrwa aż 17 dni! Do szkolnej nauki wracamy dopiero we wtorek 7 styczni 2020 roku, po święcie Trzech Króli.