Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku pracują na lekcjach geografii metodą kolejnych projektów, w ramach których realizują podstawę programową. Powstające w takim projekcie materiały (karty pracy, rysunki, mapy, sprawozdania, gry, testy, eseje, ćwiczenia, postery, zdjęcia komiksy i wiele innych) na zakończenie zyskują okładkę, własnoręcznie przygotowaną przez każdego ucznia. Okładka okładce nie jest równa. Wiele jest okładek standardowych, zdarzają się robione w pośpiechu i byle jak, ale bardzo wiele okładek to po prostu małe dzieła sztuki – pomysłowe pod względem plastycznym i koncepcyjnym, stosujące żart albo metaforę, wykorzystujące atrakcyjne techniki artystyczne. Oto przykłady okładek zamykających projekty w klasach: 5 SSP (projekt „Kosmos 2020”), 6 SSP (projekt „Nasi sąsiedzi”), 7 SSP (projekt „Gospodarka głupcze!”), 8 SSP (projekt „Ameryka!”) i 1 SLO (projekt „Twórcza destrukcja”), powstałe w maju 2020. Jeżeli zajrzycie na stronę www.kto.klodzko.pl do zakładki „Informacje” to znajdziecie kilkanaście najciekawszych okładek i przyznacie, że jest na czym „oko zawiesić”?