Kłodzko 11.11.2018 r.

Protokół z posiedzenia komisji Otwartego Konkursu Historycznego

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

Komisja konkursowa na posiedzeniu dnia 11.11.2018 r. po przeanalizowaniu testów z części finałowej konkursu przyznała następujące nagrody:

w kategorii BERBEĆ:
1 miejsce Anna Pinkas

2 miejsce Jakub Żołnierz

3 miejsce Jakub Łabędź

3 miejsce Mikołaj Niemczycki

w kategorii KADET:
1 miejsce Miłosz Samuel

2 miejsce Ewa Jabłońska

2 miejsce Julia Świesiulska

3 miejsce Aleksandra Czop

w kategorii ELEW:
1 miejsce Marlena Kwiatkowska

2 miejsce Maciej Krajnik

2 miejsce Joanna Niemczycka

3 miejsce Magdalena Metych

3 miejsce Julia Fiedor

w kategorii JUNIOR:
1 miejsce Oliwia Szymanek

w kategorii SENIOR:
1 miejsce Irena Trytek

Koordynator projektu Janusz Laska