W ubiegłym tygodniu klasy 5, 6 i 8 SSP oraz 1 SLO rozpoczęły na lekcjach

geografii realizację nowych projektów dydaktycznych i, jak to zwykle 
bywa, zaprojektowały "okładki" dla nowych działań. Niektóre
prace 
uczniów są tak świetne, że grzechem byłoby ich nie pokazać szerszej 
publiczności. Zobaczcie zresztą sami na stronie www.kto.klodzko.pl w 
zakładce "Informacje".