Loading...
Liceum ogólnokształcące 2017-06-16T21:13:40+00:00

Liceum ogólnokształcące

Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest kameralną szkołą, w której uczy się około 50 uczniów w trzech klasach. Placówka stanowi doskonałą alternatywę dla uczniów, którzy preferują naukę w małych grupach, chcą być traktowani indywidualnie i zależy im by kontynuować edukację na wyższych uczelniach. Wysoki poziom nauczania języka angielskiego stwarza możliwość studiowania po ukończeniu liceum na uczelniach zagranicznych. Nasi absolwenci studiujący i pracujący za granicą pomagają uporać się z formalnościami związanymi z rekrutacją.

Stosunki między uczniami i kadrą szkoły są przyjacielskie, życzliwe i oparte na wzajemnym poszanowaniu. Wymagamy od naszych uczniów odpowiedzialności, zaangażowania w działania społeczne, uczestniczenia w Zielonych Szkołach , wyjazdach, rajdach i imprezach organizowanych przez szkołę.

Staramy się indywidualizować program nauczania i dopasowywać go do potrzeb każdego ucznia. Po klasie pierwszej, w której realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich przedmiotów uczeń musi wybrać, co najmniej dwa  przedmioty do nauczania w zakresie rozszerzonym i przez dwa lata przygotowywać się do zdania z nich egzaminów maturalnych. Prowadzimy „rozszerzenia” nawet dla jednego chętnego  ucznia. Uważamy, że współczesny, wykształcony człowiek powinien posiadać wiedzę z różnych dziedzin, dlatego też niektóre przedmioty są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w dodatkowym wymiarze:

  • Historia przez trzy lata 180 godzin (60 w szkołach publicznych)
  • Przyroda obowiązkowa dla wszystkich uczniów przez dwa lata, realizowana w formie projektów
  • Język polski przez trzy lata 450 godzin (360 w szkołach publicznych)
  • Matematyka przez trzy lata 330 godzin (300 w szkołach publicznych)

W liceum uczymy dwóch obowiązkowych języków obcych : języka angielskiego w wymiarze 6 godzin w każdej klasie i języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin w każdej klasie. Język angielski realizowany jest obowiązkowo dla wszystkich uczniów w zakresie rozszerzonym. Język niemiecki nauczany jest na jednym poziomie zaawansowania, dla uczniów, którzy przeszli już kurs podstawowy w gimnazjum. Wszyscy zainteresowani pogłębianiem znajomości języka niemieckiego mogą wybrać „rozszerzenie” językowe.  Dla zainteresowanych po lekcjach prowadzone są zajęcia z języka rosyjskiego.

Uczymy skutecznie. Wszyscy nasi uczniowie w ciągu 11 lat istnienia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w 100% zdali egzaminy maturalne.

Szkoła od trzech lat utrzymuje się na liście 500 najlepszych liceów w Polsce, w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. A w roku 2013 znalazła się wśród 300 najlepszych szkół w Polsce w wyżej wymienionym rankingu.