Loading...
Gimnazjum 2017-06-16T21:12:41+02:00

Gimnazjum

Społeczne Gimnazjum jest kameralną szkołą, w której uczy się około 50 uczniów w trzech klasach. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by uczniowie rozwijali się harmonijnie we wszystkich obszarach. Istotna jest dla nas wszechstronna komunikacja, w tym także w językach obcych. Językami obowiązkowymi w szkole są język angielski w wymiarze 4 godziny tygodniowo z podziałem na dwie grupy zaawansowania i język niemiecki w wymiarze 2 godziny tygodniowo ( dla uczniów, którzy poznali podstawy ). Dla chętnych po lekcjach prowadzone są zajęcia z języka włoskiego i rosyjskiego. W ramach rozwijania komunikacji w języku angielskim uczniowie klasy II SG zaangażowani są w wymianę ze szkołą w Odense, w Danii. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach i projektach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych krajów, którzy pracują w szkole.

Zwiększyliśmy liczbę godzin z szeregu zajęć obowiązkowych. W trzyletnim cyklu kształcenia szkoła oferuje :

  • Język polski w ilości 480 godzin (460 w szkołach publicznych)
  • Sztuka w ilości 160 godzin (66 w szkołach publicznych)
  • Geografia w ilości 160 godzin (132 w szkołach publicznych)
  • Biologia w ilości 160 godzin (132 w szkołach publicznych)
  • Chemia w ilości 160 godzin (132 w szkołach publicznych)
  • Fizyka w ilości 160 godzin (132 w szkołach publicznych)
  • Matematyka w ilości 450 godzin (396 w szkołach publicznych)
  • Informatyka w ilości 190 godzin (66 w szkołach publicznych)
  • Języki obce w ilości 582 godzin (462 w szkołach publicznych)

W ramach zajęć artystycznych uczniowie klas I i II SG przygotowują w czasie pięciodniowych warsztatów spektakle, które prezentują społeczności szkolnej.

W celu poszerzenia wiedzy geograficznej, historycznej, biologicznej, z różnych dziedzin sztuki, uczniowie wyjeżdżają co roku na tygodniowe Zielone Szkoły, w trakcie których wykonują szereg zadań, przygotowują postery, wypełniają karty pracy, oceniane przez nauczycieli.

Uczniowie zobowiązani są także do uczestniczenia w zajęciach terenowych, rajdach, wycieczkach organizowanych przez szkołę.

Bardzo istotna jest dla nas aktywność i sprawność ruchowa uczniów. Dbamy o ich tężyznę fizyczną w trakcie zajęć na hali sportowej, pływalni, lodowisku, stadionie, w czasie wyjazdów na narty, wędrówek pieszych.

Atmosfera życzliwości , partnerstwa i bezpieczeństwa panująca w szkole stwarza dogodne warunki dla rozwoju i dobrego samopoczucia uczniów.

Nie tolerujemy ucieczek z lekcji i wymagamy od uczniów odpowiedzialnego podejścia do własnej edukacji i zaangażowania w naukę. Nauczyciele gotowi są do pomocy, wspomagania  rozwoju uzdolnień, czy też wyrównywania zaległości.

Zależy nam, by nasi wychowankowie angażowali się w życie szkoły, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych regionu, byli wrażliwi na cierpienia ludzi i zwierząt, gotowi do niesienia pomocy.

Gwarantujemy doskonałe przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych. Od wielu lat osiągamy najwyższe wyniki w powiecie. (http://elipsy.ewd.edu.pl/  –  wyszukiwarka).