Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Zespół Szkół Społecznych

GIMNAZJUM

Społeczne Gimnazjum jest kameralną szkołą, w której uczy się około 50 uczniów w trzech klasach. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by uczniowie rozwijali się harmonijnie we wszystkich obszarach. Istotna jest dla nas wszechstronna komunikacja, w tym także w językach obcych. Językami obowiązkowymi w szkole są język angielski w wymiarze 4 godziny tygodniowo z podziałem na dwie grupy zaawansowania i język niemiecki w wymiarze 2 godziny tygodniowo ( dla uczniów, którzy poznali podstawy ). Dla chętnych po lekcjach prowadzone są zajęcia z języka włoskiego i rosyjskiego. W ramach rozwijania komunikacji w języku angielskim uczniowie klasy II SG zaangażowani są w wymianę ze szkołą w Odense, w Danii. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach i projektach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych krajów, którzy pracują w szkole.

Zwiększyliśmy liczbę godzin z szeregu zajęć obowiązkowych. W trzyletnim cyklu kształcenia szkoła oferuje :

Język polski ....................w ilości 480 godzin ( 460 w szkołach publicznych);

Sztuka w ilości ................w ilości160 godzin ( 66 w szkołach publicznych);

Geografia........................ w ilości 160 godzin ( 132 w szkołach publicznych);

Biologia.......................... w ilości 160 godzin ( 132 w szkołach publicznych);

Chemia........................... w ilości 160 godzin ( 132 w szkołach publicznych);

Fizyka ............................w ilości 160 godzin ( 132 w szkołach publicznych);

Matematyka................... w ilości 450 godzin ( 396 w szkołach publicznych);

Informatyka.................... w ilości 190 godzin ( 66 w szkołach publicznych);

Języki obce.................... w ilości  582 godziny ( 462 w szkołach publicznych).

 W ramach zajęć artystycznych uczniowie klas I i II SG przygotowują w czasie pięciodniowych warsztatów spektakle, które prezentują społeczności szkolnej.

W celu poszerzenia wiedzy geograficznej, historycznej, biologicznej, z różnych dziedzin sztuki, uczniowie wyjeżdżają co roku na tygodniowe Zielone Szkoły, w trakcie których wykonują szereg zadań, przygotowują postery, wypełniają karty pracy, oceniane przez nauczycieli.

Uczniowie zobowiązani są także do uczestniczenia w zajęciach terenowych, rajdach, wycieczkach organizowanych przez szkołę.

Bardzo istotna jest dla nas aktywność i sprawność ruchowa uczniów. Dbamy o ich tężyznę fizyczną w trakcie zajęć na hali sportowej, pływalni, lodowisku, stadionie, w czasie wyjazdów na narty, wędrówek pieszych.

Atmosfera życzliwości , partnerstwa i bezpieczeństwa panująca w szkole stwarza dogodne warunki dla rozwoju i dobrego samopoczucia uczniów.

Nie tolerujemy ucieczek z lekcji i wymagamy od uczniów odpowiedzialnego podejścia do własnej edukacji i zaangażowania w naukę. Nauczyciele gotowi są do pomocy, wspomagania  rozwoju uzdolnień, czy też wyrównywania zaległości.

Zależy nam, by nasi wychowankowie angażowali się w życie szkoły, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych  regionu, byli wrażliwi na cierpienia ludzi i zwierząt, gotowi do niesienia pomocy.

Gwarantujemy doskonałe przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych. Od wielu lat osiągamy najwyższe wyniki w powiecie. ( http://elipsy.ewd.edu.pl/  -  wyszukiwarka).

 

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Copyright by ZSSWB