Strona główna | Kontakt | Galeria
 

    

Oferta
Dokumenty
  Zespół Szkół Społecznych

PROJEKT DEKO-EKO

DEKO-EKO

projekt dydaktyczno-wychowawczy skierowany do uczniów Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku

 

CELE:Projekt MP ZSS zakłada następujące cele:                                               

po pierwsze: zainteresowanie uczniów ZSS szeroko rozumianą tematykąekologiczną,

po drugie: poznanie przez uczniów ekologicznych uwarunkowań regionu,

po trzecie: podniesie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz z zakresu filozofii przyrody, 

po czwarte: podejmowanie działań dydaktycznych i wychowawczych w grupach nierówno-wiekowych,

                        czyli tworzenie silnych więzi międzypokoleniowych.                         

 

SPOSÓB REALIZACJI:

W ramach projektu planujemy realizację następujących działań:

1.            Utworzenie Klubu Ekologicznego dla chętnych uczniów SLO, SG i klas 4-6 SSP.

2.            Realizacja warsztatów ekologicznych pt. „ŁĄKA” dla uczniów klas 1-3 SSP.

3.            Realizacja powarsztatowej wystawy ŁĄKĄ na korytarzach szkoły.

4.            Realizacja eko-lekcji w klasie 4 SSP pt. „Liściownik”.

5.            Realizacja eko-lekcji w klasie 5 SSP pt. ”Na krańcach kłodzkiego świata”.

6.            Realizacja eko-lekcji w klasie 6 SSP pt. „Nasz przyjaciel LAS”.

7.            Realizacja eko-lekcji w klasie 1 SG pt. „Zębata”.

8.            Organizacja eko-debaty dla klas gimnazjalnych ZSS.

9.            Organizacja 25 Rajdu Spadającego Liścia - obowiązkowego dla SG.

10.          Próba zorganizowania wiosennej akcji sadzenia lasu przez uczniów ZSS.

11.         Prezentowanie prac Klubu Ekologicznego i działań warsztatowych na stronach ZSS, KTO

          oraz w lokalnych mediach.

12.         Redakcja i druk wydawnictwa wieńczącego projekt „Spotkania z ekologią”.

 

ODBIORCY PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Społecznych.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Projekt zakłada osiągnięcie następujących efektów:

   rozbudzenie wśród uczniów chęci zdobywania wiedzy ekologicznej,

    rozbudzenie patriotyzmu lokalnego wśród uczniów ZSS,

    zwiększenie więzi międzypokoleniowych wśród uczniów ZSS,

    wyłonienie talentów ekologicznych, przyrodniczych i organizatorskich,

     realizacja terenowych zajęć Klubu Ekologicznego – dziesięć wypadów (DEKO),

     realizacje terenowych warsztatów ekologicznych,

     realizacja 25 Rajdu Spadającego Liścia,

     trening umiejętności terenowych,

     trening umiejętności redakcyjnych, fotograficznych, dziennikarskich,

     trening umiejętności interpersonalnych,

     redakcja i druk wydawnictwa „Spotkania z ekologią”,

      podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów biorących udział w projekcie,

      mocna promocja szkoły w regionie.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:  Janusz Laska  - koordynator całości.

 

            W warsztatach ekologicznych realizowanych w miarę potrzeb i możliwości udział będą brali także wychowawcy klas oraz inni nauczyciele.

 

ZSS W KŁODZKU SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE !

 

Copyright by ZSSWB